قیمت ناودانی ایرانی فولاد تهران

لیست قیمت روزانه فروش ناودانی ایرانی کارخانه فولاد تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ناودانی ایرانی فولاد تهران 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6

قیمت ناودانی 6 متری، بنگاه تهران

کارخانه فولاد تهران - 23 کیلوگرم
30,100200تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت ناودانی 6 متری، بنگاه تهران

کارخانه فولاد تهران - 29 کیلوگرم
29,700200تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت ناودانی 6 متری، بنگاه تهران

کارخانه فولاد تهران - 39 کیلوگرم
29,700200تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ناودانی ایرانی فولاد تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!