در حال دریافت اطلاعات...

قیمت هاش ذوب آهن اصفهان

اولویت نمایش براساس

قیمت هاش ذوب آهن اصفهان 1402/12/05

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
14
قیمت هاش14 سبک بنگاه تهران کارخانه ذوب آهن اصفهان - 300 کیلوگرم
29,500 27,064 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
14
قیمت هاش14 سنگین بنگاه تهران کارخانه ذوب آهن اصفهان - 390 کیلوگرم
29,500 27,064 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
16
قیمت هاش16 سنگین بنگاه تهران کارخانه ذوب آهن اصفهان - 500 کیلوگرم
30,000 27,523 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
18
قیمت هاش18 سبک بنگاه تهران کارخانه ذوب آهن اصفهان - 426 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/05
توضیحات
18
قیمت هاش18 سنگین بنگاه تهران کارخانه ذوب آهن اصفهان - 590 کیلوگرم
29,500 27,064 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
20
قیمت هاش 20 سنگین بنگاه تهران کارخانه ذوب آهن اصفهان - 720 کیلوگرم
53,000 48,624 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
20
قیمت هاش20 سبک بنگاه تهران کارخانه ذوب آهن اصفهان - 508 کیلوگرم
43,000 39,450 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
28
قیمت هاش28 سبک بنگاه تهران کارخانه ذوب آهن اصفهان - 917 کیلوگرم
68,000 62,385 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
28
قیمت هاش28 سنگین بنگاه تهران کارخانه ذوب آهن اصفهان - 1210 کیلوگرم
68,000 62,385 0 تومان
1402/12/05
توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

هاش ذوب آهن اصفهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!