در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.5
قیمت ورق روغنی ST12 عرض1متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1000
49,300 44,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.5
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1.25 متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
49,300 44,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.6
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1 متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 4.7 کیلوگرم
1000
47,100 42,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.6
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1.25 متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 4.7 کیلوگرم
1250
47,100 42,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.7
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1 متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 5.5 کیلوگرم
1000
45,600 41,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.7
قیمت ورق روغنی ST12 عرض1.25 متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 5.5 کیلوگرم
1250
45,600 41,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.8
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1 متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 6.3 کیلوگرم
1000
46,600 42,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.8
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1.25متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 6.3 کیلوگرم
1250
45,600 41,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.9
قیمت ورق روغنی ST12 بنگاه عرض 1 متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 7.1 کیلوگرم
1000
46,100 41,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 7.8 کیلوگرم
1000
46,300 42,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1
قیمت ورق روغنی ST12 عرض1.25متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 7.8 کیلوگرم
1250
46,300 42,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1.25
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 9.7 کیلوگرم
1000
45,700 41,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1.25
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1.25متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 9.7 کیلوگرم
1250
45,700 41,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1.5
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 11.7 کیلوگرم
1000
46,300 42,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1.5
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1.25متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 11.7 کیلوگرم
1250
46,300 42,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1متر بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 15.6 کیلوگرم
1000
47,600 43,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

ورق روغنی فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!