اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
ورق A283 فولاد مبارکه
1401/07/12

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

کارخانه فولاد مبارکه

رولA283 کارخانه - 94 کیلوگرم
عرض1500
22,000100تومان
1401/07/12
توضیحات

-

ورق A283 فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!