در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت ورق A283 فولاد مبارکه

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6
قیمت ورق A283ابعاد 1500×6000 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه -
1500×6000
40,100 36,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
6
قیمت ورق A283عرض1500 کارخانه کارخانه فولاد مبارکه -
عرض1500
39,200 35,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
8
قیمت ورق A283ابعاد1500×6000 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه -
1500×6000
40,100 36,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
8
قیمت ورق A283عرض 1500 کارخانه کارخانه فولاد مبارکه -
عرض1500
39,200 35,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت ورق A283ابعاد1500×6000 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه -
1500×6000
42,400 38,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت ورقA283عرض 1500 کارخانه کارخانه فولاد مبارکه -
عرض1500
41,400 37,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت ورق A283ابعاد 1500×6000 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه -
1500×6000
40,100 36,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت ورق A283عرض 1500 کارخانه کارخانه فولاد مبارکه -
عرض1500
39,200 35,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

ورق A283 فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!