نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت: 5
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 17,000 0
1401/05/12 17,000 0
1401/05/11 17,000 0
1401/05/10 17,000 0