ناودانی 6 متری سنگین کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه فولاد تهران
ضخامت:
وزن: 37 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/15 58,900 3,900
1398/10/29 55,000 500
1398/10/25 55,500 0
1398/10/24 55,500 5,000