ناودانی 6 متری سنگین کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه فولاد تهران
ضخامت:
وزن: 47 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)