ناودانی 6 متری سبک کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه فولاد تهران
ضخامت:
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/24 76,000 12,000
1399/02/02 64,000 3,200
1398/11/19 60,800 300
1398/11/17 60,500 9,600