پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه اصفهان
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/30 96,000 4,000
1398/11/29 92,000 2,000
1398/11/26 90,000 1,000
1398/11/24 89,000 2,000
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳