میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: ������������ ����������
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/24 تماس بگیرید
1401/12/23 تماس بگیرید
1401/12/22 تماس بگیرید
1401/12/20 تماس بگیرید