میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه آریا ذوب
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/27 121,500 3,500
1399/06/26 118,000 0
1399/06/25 118,000 1,000
1399/06/24 117,000 5,000