پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه نیکان
ضخامت: 2
وزن: 0

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/03/25 65,600 2,200
1398/03/11 67,800 1,700
1398/02/30 69,500 500
1398/02/29 70,000 1,000
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳