پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه نیکان
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/27 89,000 300
1398/11/26 88,700 0
1398/11/24 88,700 2,500
1398/11/23 86,200 4,000
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳