میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 12
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/24 26,500 0
1401/12/23 26,500 0
1401/12/22 26,500 0
1401/12/21 26,500 500