نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه آونگان
ضخامت: 10
وزن: 93 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/13 57,500 1,500
1398/11/10 56,000 0
1398/11/08 56,000 1,500
1398/11/07 54,500 500