پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه تهران شرق
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/28 92,000 2,500
1398/11/26 89,500 4,500
1398/11/23 85,000 1,000
1398/11/21 84,000 2,000
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳