پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه تهران شرق
ضخامت: 3
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/06 105,000 12,000
1398/12/01 93,000 0
1398/11/30 93,000 1,000
1398/11/29 92,000 0
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳