لوله مانیسمان (رده 2۰ قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1
وزن: 12 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 3,650,000 0
1399/04/10 3,650,000 50,000
1399/04/07 3,600,000 350,000
1399/04/01 3,250,000 0