ناودانی 6 متری کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه فولاد فراد
ضخامت:
وزن: 48 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/18 75,000 11,000
1399/02/15 64,000 1,500
1399/02/02 62,500 4,000
1398/12/10 66,500 4,500