میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیرجان
سایز: 8
وزن: 4 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 90,000 1,000
1399/04/11 89,000 1,000
1399/04/10 88,000 0
1399/04/09 88,000 0