میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیرجان
سایز: 8
وزن: 4 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/25 66,000 500
1398/12/24 65,500 0
1398/12/22 65,500 500
1398/12/21 65,000 500