پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه پایا اصفهان
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/27 90,000 5,500
1398/11/21 84,500 1,500
1398/11/20 83,000 4,500
1398/11/15 78,500 500
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳