میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������ ����������
سایز: 16
وزن: 18.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/24 تماس بگیرید
1401/12/23 تماس بگیرید
1401/12/22 تماس بگیرید
1401/12/20 تماس بگیرید