میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیرجان
سایز: 14
وزن: 9 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/25 64,000 0
1398/12/24 64,000 0
1398/12/22 64,000 500
1398/12/21 63,500 500