میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیرجان
سایز: 14
وزن: 9 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 87,500 1,000
1399/04/11 86,500 1,000
1399/04/10 85,500 0
1399/04/09 85,500 0