نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 4
وزن: 13/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/02 تماس بگیرید
1399/05/30 تماس بگیرید
1399/02/31 74,000 0
1399/02/29 74,000 2,500