لوله داربستی کارخانه

گروه: �������� ��������������
تولید کننده: کارخانه تهران شرق
ضخامت: 2.5
وزن: 18.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 تماس بگیرید
1401/09/05 تماس بگیرید
1401/09/03 تماس بگیرید
1401/09/02 تماس بگیرید