قیمت لوله داربستی ضخامت 2.5 کارخانه

گروه: �������� ��������������
تولید کننده: کارخانه ایران
ضخامت: 2.5
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/07/01 36,000 500
1402/06/30 36,500 0
1402/06/29 36,500 500
1402/06/28 36,000 0