میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
سایز: 12
وزن: 10/6 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 15,900 100
1401/05/22 16,000 350
1401/05/19 16,350 0
1401/05/18 16,350 1,110