میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 14
وزن: 14/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 81,000 10,000
1399/03/24 71,000 1,000
1399/03/21 70,000 2,000
1399/03/18 72,000 1,500