میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 12
وزن: 10/650 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 81,300 6,500
1399/03/31 74,800 800
1399/03/26 74,000 1,000
1399/03/24 73,000 1,000