میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 12
وزن: 10.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 16,300 300
1401/05/25 16,000 100
1401/05/24 16,100 100
1401/05/23 16,200 0