میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 16
وزن: 18.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,950 300
1401/05/25 15,650 100
1401/05/24 15,750 100
1401/05/23 15,850 0