میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 86,500 0
1399/04/09 86,500 0
1399/04/08 86,500 1,000
1399/04/05 87,500 4,000