میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 14
وزن: 13/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 99,000 5,000
1399/04/17 94,000 0
1399/04/16 94,000 1,000
1399/04/15 93,000 9,000