میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 16
وزن: 17 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/27 49,000 5,100
1398/08/18 43,900 200
1398/08/14 43,700 0
1398/08/13 43,700 0