میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 16
وزن: 17 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 84,000 0
1399/04/09 84,000 0
1399/04/08 84,000 1,000
1399/04/05 85,000 0