میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 20
وزن: 28/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 16,000 0
1401/05/25 16,000 200
1401/05/24 16,200 0
1401/05/23 16,200 100