عرشه فولادی گالوانیزه بنگاه تهران

گروه: �������� ������������
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 1
وزن: جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 26,300 0
1401/05/22 26,300 0
1401/05/19 26,300 600
1401/05/13 26,900 0