پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه یزد
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/27 89,000 0
1398/11/26 89,000 7,000
1398/11/20 82,000 2,000
1398/11/19 80,000 0
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳