میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
سایز: 16
وزن: 17 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 63,000 2,500
1398/12/19 60,500 1,500
1398/11/30 62,000 2,500
1398/11/28 59,500 0