میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
سایز: 16
وزن: 17 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 82,000 1,500
1399/04/10 80,500 0
1399/04/09 80,500 0
1399/04/08 80,500 500