میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/05/22 95,000 0
1399/05/21 95,000 1,000
1399/05/20 96,000 3,000
1399/05/19 99,000 1,600