میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 22
وزن: 35/76 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/07/03 122,800 3,800
1399/07/02 119,000 900
1399/07/01 118,100 0
1399/06/31 118,100 900