قیمت لوله مبلی ضخامت1، خلیج فارس

گروه: �������� ��������
تولید کننده: کارخانه خلیج فارس
ضخامت:
وزن: 2.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/07/01 43,900 0
1402/06/29 43,900 0
1402/06/28 43,900 0
1402/06/27 43,900 0