میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 8
وزن: 4.7 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 17,200 300
1401/05/25 16,900 100
1401/05/24 17,000 100
1401/05/23 17,100 0