لوله مانیسمان رده 40 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 5
وزن: 137 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 6,732,000 0
1401/05/12 6,732,000 0
1401/05/11 6,732,000 0
1401/05/10 6,732,000 0