لوله مانیسمان رده 40 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 6
وزن: 178 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 8,976,000 0
1401/05/12 8,976,000 0
1401/05/11 8,976,000 0
1401/05/10 8,976,000 0