لوله مانیسمان رده 80 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1.2
وزن: 12 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 690,000 0
1401/05/12 690,000 0
1401/05/11 690,000 0
1401/05/10 690,000 0