لوله مانیسمان رده 80 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 11.4
وزن: 31 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 1,483,000 0
1401/05/12 1,483,000 0
1401/05/11 1,483,000 0
1401/05/10 1,483,000 0