لوله مانیسمان رده 80 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 21.2
وزن: 76 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 3,286,000 0
1401/05/12 3,286,000 0
1401/05/11 3,286,000 0
1401/05/10 3,286,000 0