لوله مانیسمان رده 80 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 4
وزن: 144 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 6,582,000 0
1401/05/12 6,582,000 0
1401/05/11 6,582,000 0
1401/05/10 6,582,000 0