لوله مانیسمان رده 80 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 5
وزن: 198 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 10,281,000 0
1401/05/12 10,281,000 0
1401/05/10 10,281,000 0
1401/05/09 10,281,000 0