لوله مانیسمان رده 80 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 6
وزن: 273 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 13,907,000 0
1401/05/12 13,907,000 0
1401/05/10 13,907,000 0
1401/05/09 13,907,000 0