رول گالوانیزه بنگاه تهران

گروه: ������ ������������������
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 1.2
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/11/17 42,500 0
1401/11/16 42,500 0
1401/11/13 42,500 0
1401/11/12 42,500 2,600