لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 3.4
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 2,750,000 0
1399/04/14 2,750,000 0
1399/04/11 2,750,000 0
1399/04/10 2,750,000 50,000