لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 3.4
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 2,850,000 0
1398/12/20 2,850,000 0
1398/12/19 2,850,000 0
1398/12/17 2,850,000 0